Resurse

Ghid de accesibilizare a unui spectacol de teatru

În România, accesul la cultură al persoanelor cu dizabilități este extrem de limitat deoarece nu există evenimente culturale accesibilizate, drept urmare participarea sau implicarea persoanelor cu dizabilități în actul de cultură este redusă. În acest context, Asociația Solidart, în colaborare cu Asociația Ceva de Spus și-au propus accesibilizarea unui spectacol de teatru pentru toate persoane cu diferite tipuri de dizabilități.

“Teatru accesibil tuturor” este un proiect finanțat prin programul “În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul proiectului este ca accesibilizarea spectacolelor de teatru să devină o practică uzuală, nu doar ocazională, așa cum este în present.

Proiectul s-a materializat în următoarele 3 rezultate:

• Spectacolul „Fluturii sunt liberi” de Leonard Gershe, dedicat publicului larg și accesibilizat pentru persoane cu dizabilități. Având în vedere restricțiile cauzate de pandemie, spactacolul a fost difuzat în mediul online.
• Spectacol de teatru radiofonic “Fluturii sunt liberi” de Leonard Gershe.
Un ghid de accesibilizare a unei piese de teatru pentru public cu dizabilități, distribuit entităților teatrale locale și naționale. >> Descarcă ghidul <<

Libertatea de exprimare şi asociere este garantată de Constituţia României

Art. 30 – Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
[…]
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

Art. 40 – Dreptul de asociere
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.

Asociaţiile şi fundaţiile fac parte din aceste alte forme de asociere şi înfiinţarea lor este reglemantată de Ordonanţa de Guvern 26 din 2000 care, la dispoziţiile generale enumără următoarele:

Art. 1.
(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe.
(2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Art. 2.
Prezenta ordonanţă are ca scop crearea cadrului pentru:
a) exercitarea dreptului la libera asociere;
b) promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept;
c) urmărirea realizării unui interes general, local sau, după caz, de grup;
d) facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse private si publice;
[…]

Textul integral al OG 26 din 2000 îl găsiţi aici.

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Este un tratat internaţional care are ca scop promovarea, protejarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Acest tratat stabileşte drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi standardele privind accesul la educaţie, muncă, informaţie etc dar totodată obligă statele semnatare să promoveze şi respecte toate aceste drepturi.

Conform Convenţiei „persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.”

În această Convenţie persoanele cu dizabilităţi nu sunt tratate ca nişte „obiecte” dependente de caritate, tratament medical sau protecţie socială ci mai degrabă „subiecte” capabile să-şi ceară drepturile şi în calitate de membrii activi ai comunităţii să ia deciziile cele mai potrivite pentru creşterea calităţii vieţii lor.

Convenţia ONU – limba română

Convenția ONU în limbaj ușor de citit

Documentul original şi un document explicativ în limba engleză

Convenţia ONU – limba engleză
It’s about ability – limba engleză

Legea 448 din 2006

Este legea care conform art.1 „reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora.”

Conform acestei legi “persoanele cu handicap, […], sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.”

Din primele două articole reiese abordarea complet diferită a persoanelor cu dizabilităţi în comparaţie cu Convenţia ONU.

Legea 448 din 2006 – versiune cu modificările efectuate până în septembrie 2010
Legea 207 din 2009 pentru modificarea Legii 448
Legea 359 din 2009 pentru modificarea Legii 448
Legea 360 din 2009 pentru modificarea Legii 448

Leave a Reply