Vrem să trăim în comunitate

În ianuarie membrii Ceva de Spus semnau petiția lansată de către Inițiativa pentru Sănătate Mentală a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (MHI) pentru a stopa finanțarea din bani europeni a renovării și construirii instituțiilor rezidențiale.

În februarie copreședinții Ceva de Spus semnau scrisoarea deschisă adresată împreună cu Institutul pentru Politici Publice, Domnului Ministru al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici pe aceeași temă.

În 20 martie, dna Judith Klein, directorul MHI a susținut petiția semnată în ianuarie la dezbaterea Comisiei de Petiții din cadrul Parlamentului European. Am susținut-o și noi prin intermediul filmulețului de mai jos în care autoreperezentanți Ceva de Spus și ASA Zagreb explică cum văd ei viața persoanelor cu dizabilități.

Dar de ce vrem noi să se închidă instituțiile rezidențiale și de ce credem că finanțarea lor din bani europeni este ilegală și imorală?
1. Viața în instituții rezidențiale este crudă. Dezvoltarea intelectuală este imposibilă iar bătaia și abuzurile la ordinul zilei. Beneficiarii sunt sedați fie prin administrare directă, fie prin intermediul hranei de zi cu zi pentru a ”nu crea probleme personalului de îngrijire”.
2. Chiar dacă există gresie și faianță, chiar dacă există flori, mobilier nou și televizor în fiecare cameră, tratamentul personalului nu s-a ”renovat”. Servicii de fapt nu există ci doar casă, masă și televizor ceea ce duce automat la legănat.
3. Beneficiarii nu pot decide unde și cu cine să trăiască, ce să facă, cum să se îmbrace, ce să mănânce. Nu pot lua nicio decizie privind propriile lor vieți.
4. Nu pot ieși din instituții doar cu bilet de voie în cel mai bun caz. Nu au acces la învățământ de masă, la loc de muncă, la intimitate, la distracție, la familie.

Cine ar vrea să trăiească împreună cu alte persoane străine? Cine ar vrea să aibă program zilnic făcut de altcineva? Cine ar dori să trăiască izolat, să poată ieși în comunitate foarte rar și doar cu aprobare? Cine ar vrea să depindă în totalitate de altcineva fără a avea drept de decizie?

Finanțarea acestor instituții din fonduri europene este ilegală pentru că România a adoptat prin Legea din 2010 Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități care specifică clar în articolul 19 următoarele:

Articolul 19
Viaţă independentă şi integrare în comunitate

Statele Părţi la această Convenţie recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalţi, şi vor lua măsuri eficiente şi adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi se bucură pe deplin de acest drept şi de deplina integrare în comunitate şi participare la viaţa acesteia, inclusiv asigurându-se că:
(a) Persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea de a-şi alege locul de reşedinţă, unde şi cu cine să trăiască, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, şi nu sunt obligate să trăiască într-un anume mediu de viaţă;
(b) Persoanele cu dizabilităţi au acces la o gamă de servicii la domiciliu, rezidenţiale şi alte servicii comunitare de suport, inclusiv la asistenţă personală necesară vieţii şi integrării în comunitate, ca şi pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate;
(c) Serviciile şi facilităţile comunitare pentru populaţie în general sunt disponibile în aceeaşi măsură persoanelor cu dizabilităţi şi răspund nevoilor acestora.

Toate statele care au semnat Convenția ONU sunt obligate să creeze servicii comunitare. Persoanele cu dizabilități au dreptul să trăiască în comunitate, iar Statul Român este obligat să închidă instituțiile și să creeze locuințe protejate, să ofere suport la domiciliu și servicii sociale pentru ca persoanele cu dizabilități să fie incluse în comunitate.
Datorită petiției prezentate astăzi în cadrul Parlamentului European, toate statele membre al Uniunii Europene vor fi monitorizate privind modul de folosire a fondurilor europene, iar petiția rămâne deschisă.

Noi suntem convinși și credem că v-am demonstrat deja că persoanele cu dizabilități pot trăi în comunitate, pot fi utile societății și pot contribui la dezvoltarea comunității!

Vrem respect pentru abilitățile noastre și nu milă pentru dizabilitatea cu care ne confruntăm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *